พิกัด ร้านอัฐสกรีน อยู่ตรงข้าม โรงเรียนพานพิทยาคม บ.ป่ากว๋าว ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

:  0984940089

autscreen

 : AuT Screen